Privacy statement

Dit is het privacy statement van de stichting Managing Public Space, Hora plantsoen 18, 6717 LT te Ede. De stichting Managing Public Space (hierna te noemen ‘de stichting MPS’) neemt de privacy van haar bezoekers serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt de stichting MPS zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) voorschrijft.

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt de stichting MPS net als veel andere websites, voor analyse doeleinden bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers en het gebruik van haar website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website is te vinden in het cookie statement.

In dit privacy statement leest u hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen en wat uw rechten zijn.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt de stichting MPS gegevens vast. Dit is het geval wanneer u  zich inschrijft voor  onze nieuwsbrief, zich aanmeld voor onze evenementen op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met de stichting MPS. Bij gegevens over u als relatie gaat het om gegevens zoals: contactgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De stichting MPS gaat zorgvuldig om met uw gegevens, uiteraard conform de vereisten die hier door de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) aan worden gesteld.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als relatie te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige ontwikkelingen binnen MPS. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Afmelden

De stichting MPS houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie dan kunt u dit per e-mail melden bij contact@managingpublicspace.com of per post via:

Stichting Managing Public Space
Postbus 37
6710 AB Ede

De stichting MPS en andere websites

Op de site van de stichting MPS treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De stichting MPS kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

De stichting MPS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van de stichting MPS.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 21 oktober 2020.

Cookie statement

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies worden gebruikt om deze website technisch optimaal te laten functioneren en dragen bij aan een prettige gebruikerservaring.

Google Analytics

Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van haar webanalyse-oplossing “Google Analytics”. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De stichting Managing Public Space kan op geen enkele wijze de vergaarde informatie herleiden naar individuen.

Social Media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als bijvoorbeeld LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Disclaimer

De stichting Managing Public Space (hierna te noemen ‘de stichting MPS’) kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden.

Deze gegevens:

  • omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is
  • zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt
  • zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover de stichting MPS geen zeggenschap heeft en waarvoor de stichting MPS verantwoordelijkheid draagt
  • vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen)

Wij wijzen u erop dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed.

De stichting MPS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen. Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de stichting MPS te beperken in strijd met de in de toepasselijke wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan de stichting MPS. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting MPS is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of diensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Toestemming kunt u vragen via contact@managingpublicspace.com.