Author Archive:

Beheerder aan de bal, pak de regie!

In een zes-luik aan interviews gaat iAMPro & CROW Levende Stad met verschillende beheerders in op zes uitdagingen en hun kijk op de toekomst. In het eerste deel ‘Pak de regie’ een interview met Edim Hadziavdic, directeur Stadsbeheer en Openbare werken bij de gemeente Rotterdam. “De beheerder moet de aanvoerdersrol oppakken!”, aldus Edim Hadziavdic. Klik hier voor het hele interview

Kennismaken met bestuurslid Rinus Kuijper

Rinus Kuijper is bestuurslid van de stichting Managing Public Space als vertegenwoordiger vanuit de wegbeheerders van de provincies. Rinus werkt bij de provincie Gelderland. Ook heeft hij zitting in de commissie Onderzoek & Onderwijs. Wat doet hij en waarom draagt hij de openbare ruimte een warm hart toe? “De grootste uitdaging en tegelijk de grootste kans in de openbare ruimte is een goeie match creëren tussen beheer en bestuur.”

Read More

Rapport vervangingsinvesteringen Rotterdam

Afgelopen week reikte directeur openbare werken binnen stadsbeheer van de gemeente Rotterdam Edim Hadziavdic het rapport “Bestuursopdracht vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte” uit aan wethouder Bert Wijbenga.

Read More

“Corona geeft urgentie aan onze adviezen”

Pieter Litjens (algemeen directeur CROW) is lid van de Raad van Toezicht van de stichting Managing Public Space. Hoe ziet hij zijn rol? En waar liggen wat hem betreft de grootste uitdagingen voor een succesvolle lobby? 

Read More

Kennismaken met: bestuurslid Martine Stouten

Martine Stouten is een van de acht bestuursleden van de stichting MPS. Ze is verantwoordelijk voor marketing en acquisitie bij de Stout Groep en zit in het MT. Wie is zij? Wat doet ze en hoe kijkt zij aan tegen de ontwikkelingen voor een leerstoel. “Alles wat de overheid doet, komt samen in beheer.”

Read More

Kennismaken met bestuurslid Astrid Weij

Sinds april is het bestuur van de stichting compleet. De eerste vergadering heeft inmiddels online plaatsgevonden. Wie zitten er in het bestuur? Waarom zetten zij zich in voor een beter beheer van de openbare ruimte en de infrastructuur in Nederland? Deze week maken we kennis met bestuurslid Astrid Weij. “De wisselwerking tussen strategie en executie is heel belangrijk.” 

Read More

Bestuur Stichting MPS compleet

In april vond de eerste officiële vergadering van het stichtingsbestuur plaats. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bestaat uit acht leden, die zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven werken. Twee leden komen uit de provinciale- en drie uit de gemeentelijke hoek en één lid is werkzaam bij CROW. 

Read More