Op 17 februari (van 15.00 uur tot 17.00 uur) vindt een online masterclass plaats over gezonde gebiedsontwikkeling. Tijdens de sLIM Masterclass gaan verschillende sprekers in op de planologische praktijken en instrumenten die nodig zijn om gezond stedelijk leven te versterken. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de gezondheidsambities in het Bajeskwartier in Amsterdam.

De kwaliteit van stedelijke gebieden is voor onze gezondheid essentieel. Schone lucht, een groene leefomgeving, duurzame landbouw, goede voeding en toegang tot uitstekende gezondheidsvoorzieningen maken allemaal onderdeel uit van gezond stedelijk leven. De COVID-19 pandemie heeft het belang hiervan voor stedelijke inwoners en biotopen onderstreept.

Met bijdragen van AMS Instituut/Hogeschool Amsterdam, gebiedsontwikkelaar AM en de Gemeente Amsterdam. Met een introductie door dr. Federico Savini, senior lecturer aan de Universiteit van Amsterdam en trekker van de masterstudio Future Cities. Gespreksleider: dr.ir. Tom Daamen, TU Delft.

Meer informatie:

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/slim-masterclass-over-gezonde-gebiedsontwikkeling/