De samenleving wordt complexer en grote maatschappelijke onderwerpen komen af op het beheer van de openbare ruimte. Dit vraagt om vernieuwende inzichten en oplossingen. Verdere professionalisering vanuit een wetenschappelijk kader maakt doorbraken mogelijk om de uitdaging met de toekomst aan te gaan en een ambitieuze nieuwe generatie beheerders op te leiden. In opdracht van de stichting Managing Public Space werkt Wageningen University & Research (WUR) daarom aan onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Managing Public Space.

Opleiding

Ontwikkelingen zoals de energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit, klimaatadaptatie en digitalisering hebben impact op het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Ook ingrijpende sociale ontwikkelingen spelen steeds vaker een belangrijke rol.
Dit alles vereist niet alleen een operationele visie, maar ook een nieuwe strategische visie op ons vakgebied. Het is belangrijk om vanuit een meer integrale (naast een sectorale) visie te kijken naar beheer, het doen van onderzoek en het aanbieden van onderwijs.

Samen met de stichting Managing Public Space werkt de Wageningen University & Research (WUR) aan een degelijke wetenschappelijke onderstroom, gericht op kennisvergroting en het opleiden van een ambitieuze nieuwe generatie beheerders van de openbare ruimte. Deze ambitie krijgt vorm door onderwijs Managing Public Space voor studenten en professionals, dat stapsgewijs wordt opgebouwd.

Het eerste vak aan de WUR start op 15 maart 2021 met studenten én beheerders! Dit vak richt zich op een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer van de openbare ruimte en is de start van een serie van in totaal 3 vakken op masterniveau.

"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."

De stichting

Om de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek mogelijk te maken is de stichting Managing Public Space opgericht. De stichting geeft formeel opdracht aan de WUR voor de ontwikkeling van een leerprogramma en zorgt voor de financiering. Tevens organiseert de stichting activiteiten om de kloof tussen de operationele beheerwereld en de wetenschap te verkleinen.
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, beheert de inkomende en uitgaande gelden en monitort de voortgang van de programma-ontwikkeling. Het stichtingsbestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het bestuur bestaat uit:

jaap 2

Jaap Meindersma (gemeente Haarlem)
voorzitter

astrid

Astrid Weij (IPO)

don

Donald Bezemer (DON-bureau)

martine

Martine Stouten (Stoutgroep)

peter

Peter de Visser (gemeente Zoetermeer)

ton

Ton Hesselmans (CROW)
secretaris

profielfoto

Vacature

wiebe (1)

Wiebe Oosterhoff (gemeente Rotterdam)

Partners

Zonder de betrokkenheid en (financiële) bijdragen van partners kan de stichting geen programma laten ontwikkelen. De stichting zoekt daarom partners, die samen met andere instanties en organen richting willen geven aan de toekomst van ons vakgebied.

Drie goede redenen om partner te worden:
1. Samen het vakgebied wetenschappelijk op een hoger plan tillen.
2. Helpen het vakgebied attractief te maken voor een nieuwe generatie studenten.
3. Bijdragen aan een succesvol en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte.

Interesse om samen met ons richting te geven aan de toekomst van ons vakgebied?
Klik op de onderstaande button voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden.

Afspraak maken

Onder andere de onderstaande instanties hebben reeds hun medewerking toegezegd:

"Samen werken aan een succesvol en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte."

Nieuws

30 maart 2021 | Verbindingsdag Circulaire Openbare Ruimte

Straatbeeld organiseert samen met Bouwcirculair en Platform BuitenSpelen op 30 maart a.s. van 13.30 uur tot 17.30 uur de Verbindingsdag Circulaire Openbare Ruimte. De verbindingsdag, een gratis online evenement, staat in het teken van ervaringen uitwisselen, samen stappen zetten, inspiratie vinden, innovaties delen, het debat aan gaan. Het draagt allemaal bij aan het gezamenlijke doel dat overheden, kennisinstellingen, brancheorganisaties, leveranciers hebben: het circulair inrichten van de openbare ruimte. Meer informatie over het programma en aanmelden via:

https://www.straatbeeld.nl/agenda/040321/verbindingsdag-circulaire-openbare-ruimte

Wageningen Universiteit | Eerste cursus met studenten én beheerders gestart!

De cursus Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte start vandaag! Met 13 studenten én 15 beheerders! Dit is uniek omdat Wageningen University als eerste universiteit een cursusreeks start over beheer en onderhoud openbare ruimte én omdat studenten én professionals samen in de collegebanken zitten. De cursus zet in op een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer. De cursus bestaat niet alleen uit (online) colleges maar draait ook om leren in de praktijk. Dit gebeurt in ‘Living Labs’ en in het onderdeel ‘In de schoenen staan van’, waarbij de professionals een casus uit de praktijk als opdracht aan de studenten meegeven. Zo leren de studenten direct van de praktijk, en leert de praktijk direct van de wetenschap. De cursus is een goed voorbeeld van hoe WUR en Stichting Managing Public Space het vakgebied samen willen vormgeven.

Read More

UITNODIGING | Als de buitenruimte zou kunnen praten, wat zou het jou vertellen?

In het Living Lab Sensible Sensor in de Rotterdamse wijk Reyeroord heeft de gemeente Rotterdam samen met bewoners, bedrijven en kennisinstellingen in verschillende projecten ervaring opgedaan met het gebruik van sensoren in de buitenruimte. De kennis opgedaan in deze projecten heeft de gemeente input gegeven voor het maken van standaarden, zowel op technisch, organisatorisch als sociaal gebied.

Read More

Managing Public Space verbindt met MPS Connect

De stichting Managing Public Space (MPS) werkt met een uitgebreid activiteitenprogramma aan de verbinding tussen de beheerwereld en de wetenschappelijke wereld. ‘MPS Connect’ zorgt voor een snelle ingang tot aansprekende voorbeelden van ‘next level’ stadsbeheer, uitdagende stageplekken en inspirerende keynotes. De stichting wil het zo makkelijker maken om succesverhalen uit te wisselen, informatie te vinden én om te zorgen dat studenten en organisaties samen kunnen bouwen aan de toekomst. Op zoek naar een inspirerende spreker of afstudeerplek? Laat je verrassen door MPS Connect!

Read More

Agenda

Hoe gaan we van lineair naar circulair beheer? Een wetenschappelijke verkenning vanuit vier invalshoeken:

20 mei 2021: Circulair beheer als bouwsteen van stedelijk metabolisme – Prof. dr. ir. Arjan van Timmeren  –  meer info

03 juni 2021: Alles samen en alles integraal? – Dr. Patrick Witte –  meer info

17 juni 2021: Collectieve waardecreatie in plaats van pilots – Prof. dr. Jan Jonker –  meer info

01 juli 2021: Begin bij beheer: de emancipatie van beheer – Prof. dr. ing. Geert Teisman –  meer info

14 oktober 2021: Leren en vooruizien! – slotdebat –  meer info

calendar

Contact