De samenleving wordt complexer en grote maatschappelijke onderwerpen komen af op het beheer van de openbare ruimte. Dit vraagt om vernieuwende inzichten en oplossingen. Verdere professionalisering vanuit een wetenschappelijk kader maakt doorbraken mogelijk om de uitdaging met de toekomst aan te gaan en een ambitieuze nieuwe generatie beheerders op te leiden. In opdracht van de stichting Managing Public Space werkt Wageningen University & Research (WUR) daarom aan onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Managing Public Space.

Opleiding

Ontwikkelingen zoals de energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit, klimaatadaptatie en digitalisering hebben impact op het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Ook ingrijpende sociale ontwikkelingen spelen steeds vaker een belangrijke rol.
Dit alles vereist niet alleen een operationele visie, maar ook een nieuwe strategische visie op ons vakgebied. Het is belangrijk om vanuit een meer integrale (naast een sectorale) visie te kijken naar beheer, het doen van onderzoek en het aanbieden van onderwijs.

Samen met de stichting Managing Public Space werkt de Wageningen University & Research (WUR) aan een degelijke wetenschappelijke onderstroom, gericht op kennisvergroting en het opleiden van een ambitieuze nieuwe generatie beheerders van de openbare ruimte. Deze ambitie krijgt vorm door onderwijs Managing Public Space voor studenten en professionals, dat stapsgewijs wordt opgebouwd.

Voor het eerste vak aan de WUR is de inschrijving inmiddels geopend. Dit vak richt zich op een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer van de openbare ruimte en is de start van een serie van in totaal 3 vakken op masterniveau.

"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."

De stichting

Om de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek mogelijk te maken is de stichting Managing Public Space opgericht. De stichting geeft formeel opdracht aan de WUR voor de ontwikkeling van een leerprogramma en zorgt voor de financiering. Tevens organiseert de stichting activiteiten om de kloof tussen de operationele beheerwereld en de wetenschap te verkleinen.
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, beheert de inkomende en uitgaande gelden en monitort de voortgang van de programma-ontwikkeling. Het stichtingsbestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het bestuur bestaat uit:

jaap 2

Jaap Meindersma (gemeente Almere)
voorzitter

astrid

Astrid Weij (IPO)

don

Donald Bezemer (DON-bureau)

martine

Martine Stouten (Stoutgroep)

peter

Peter de Visser (gemeente Zoetermeer)

ton

Ton Hesselmans (CROW)
secretaris

rinus

Rinus Kuijper (provincie Gelderland)

wiebe (1)

Wiebe Oosterhoff (gemeente Rotterdam)

Partners

Zonder de betrokkenheid en (financiële) bijdragen van partners kan de stichting geen programma laten ontwikkelen. De stichting zoekt daarom partners, die samen met andere instanties en organen richting willen geven aan de toekomst van ons vakgebied.

Drie goede redenen om partner te worden:
1. Samen het vakgebied wetenschappelijk op een hoger plan tillen.
2. Helpen het vakgebied attractief te maken voor een nieuwe generatie studenten.
3. Bijdragen aan een succesvol en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte.

Interesse om samen met ons richting te geven aan de toekomst van ons vakgebied?
Klik op de onderstaande button voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden.

Afspraak maken

Onder andere de onderstaande instanties hebben reeds hun medewerking toegezegd:

"Samen werken aan een succesvol en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte."

Nieuws

Eerste vak aan de WUR | Veel interesse en inschrijvingen!

De inschrijving voor het eerste vak aan de WUR voor beheerders is open en direct al meerdere aanmeldingen!

Dit is de start van een serie van in totaal 3 vakken op masterniveau. Er is ruimte voor 18 beheerders en 18 master studenten, dus wees er snel bij. Dit eerste vak richt zich op een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer van de openbare ruimte. Het is uniek omdat beheerders én studenten samen werken en leren. De cursus is voor iedereen die met beheer te maken heeft. Is dit iets voor u óf voor iemand uit uw organisatie? Klik hier voor meer informatie. De cursus loopt van 15 maart tot en met 7 mei 2021. Inschrijven kan tot 1 februari a.s.

“In de belangrijke transities speelt beheer een grote rol”

Interview met MPS-promovendus Eva Duivenvoorden MSc

Eva Duivenvoorden (1995) startte in september haar PhD Managing Public Space en is daarmee de eerste promovendus binnen het Programma Managing Public Space van de Wageningen University & Research (WUR). De openbare ruimte is van grote sociale en economische waarde voor de samenleving. Maar die is juist ook onderhevig aan allerlei complexe vraagstukken als klimaataanpassingen, behoefte aan ontspanning, coronamaatregels en mobiliteit. Door de academische wereld aan die van beheer te verbinden kunnen we samen een duurzame, integrale aanpak vormgeven. En daarmee is Eva hard aan de slag.

Read More

Future Green City Talkshow ‘De openbare ruimte is er goed voor’ | 11 december a.s.

Een toekomstbestendige inrichting en vormgeving van de openbare ruimte is belangrijker dan ooit. Maar hoe pak je dat eigenlijk aan? Wat is nou écht belangrijk voor een toekomstbestendige openbare ruimte, en hoe kunnen we ons steentje daaraan bijdragen? Ontdek het in de online Future Green City Talkshow ‘De openbare ruimte is er goed voor’ op 11 december (11.00-12.00), waarin interviewster Evanne Nowak de toekomst van onze leefomgeving bespreekt met zes inspirerende professionals, o.a. met Jaap Meindersma.

Read More

‘Beheer is dé discipline om leiding te geven aan een integrale programmering- en investeringsagenda’ | Interview Wiebe Oosterhoff

Wiebe Oosterhoff is strategisch adviseur Stadsbeheer bij de gemeente Rotterdam en een van de initiatiefnemers van de kopgroep beheer en van de nieuwe leerstoel in wording. Samen met collega’s van de gemeente Rotterdam won hij de IAM-NL Asset Management Award 2020. Wiebe en zijn team keken wel 50 jaar vooruit en formuleerden een duidelijke lange-termijn investeringsstrategie voor het tijdig vervangen en renoveren van assets in de openbare ruimte van Rotterdam. 

Read More

Eerste wetenschappelijke publicatie MPS in vakblad CITIES

Eerste wetenschappelijke publicatie MPS in vakblad CITIES

Vers van de pers het nieuws dat het gerenommeerde internationale vakblad CITIES een artikel publiceert over het programma Managing Public Space. De Wageningse wetenschappers Eva Duivenvoorden, Thomas Hartmann, Marlies Brinkhuijsen en Ton Hesselmans (namens de stichting Managing Public Space) schreven het artikel dat onder de naam Managing public space – A blind spot of urban planning and design zal verschijnen. Een trotse Ton Hesselmans:

Read More

Agenda

calendar

Contact